Tank T-55 AM2 “Kladivo”

Tank T-55 AM2 vznikl v 80. letech 20. století modernizací původního T-55A. K nejzásadnějším úpravám patřilo použití systému řízení palby Kladivo, instalace systému detekce a indikace laserového ozáření SDIO a montáž přídavného pancéřování korby a věže. Modernizován byl stabilizátor kanónu, nová je i tepelná ochrana hlavně. Do výzbroje byly zařazeny ještě v rámci ČSLA v roce 1987, jejich vyřazování probíhalo na přelomu tisíciletí, tentokrát už z výzbroje AČR.