Tvrdé ruské cvičení

Ženisté na příkaz nadporučíka použili pro větší realnost cvičení výbušniny, které nejsou určeny pro výcvikové účely, ale pro bojové nasazení.

Výsledkem je ztráta části obou dolních končetin u řidiče vozidla.