Český tank T-72M4CZ

Tank je určen k ničení tanků a ostatních obrněných cílů, popř. i živé síly protivníka a proti nízkoletícím cílům. Je vyzbrojen 125mm kanónem s hladkou hlavní, stabilizovaným ve dvou naváděcích rovinách s rychlostí střelby do 8 ran/min a automatickým nabíjecím zařízením. Dále je vyzbrojen kulometem 7,62 mm PKT spřaženým s kanónem a 12,7mm protiletadlovým kulometem NSV. Je možné použít i kulomet 7,62 mm vz. 95/98 s původním střelivem i se střelivem NATO.

Tank je vybaven zařízením chránícím tříčlennou osádku a vnitřní výstroj vozidla proti tlakové vlně, radiaci a chemickým látkám. Tank má zařízení pro překonávání vodních toků jízdou pod vodou, zadýmovací zařízení k vytvoření dýmových clon pro maskování a hasící zařízení pro hašení požáru uvnitř vozidla. Tank T-72M4 CZ je komplexní modernizace tanku T-72 na úroveň srovnatelnou s tanky 3. generace.

Základní takticko-technické údaje T-72M4 CZ

Celková hmotnost: 48 000 kg
Počet členů osádky: 3
Dálka střelby: ve dne: 5000 m, v noci: 4000 m
Efektivní dálka střelby (oproti T-72): 2 – 2,2x
Velitel tanku může vést účinnou palbu:
Měření dálky laserem: 240 – 9995 m
Dálka detekce cíle: ve dne: min 5000 m, v noci: min 4000 m
Pravděpodobnost zásahu cíle (oproti T-72) první ranou: ze stojícího tanku: 1-1,1x, z jedoucího tanku: 1,8-3x
Účinek nového podkaliberního náboje v cíli (oproti BM-15): 1,6x
Maximální rychlost: vpřed: 61 km.h -1, v terénu: 44 km.h -1, vzad: 14 km.h -1
Kanónový náboj 125/EPpSv-97:
Celková hmotnost náboje: 20,3 kg
Hmotnost střely (včetně dílčí spalitelné náplně): 10,7 kg
Hmotnost penetrátoru: 3,8 kg
Počáteční rychlost střely: 1650 m.s -1
Úchylka střely (výšková a stranová) na dálce 2000 m: 36 cm
Nábojka Ž-62 CZ se spalitelným obalem
Užití ve všech tancích řady T-72 včetně T-72M4 CZ
[Zdroj textu:www.acr.army.cz]