Mi-28 Havoc

Mil Mi-28 (kód NATO “Havoc”) je sovětský, resp. ruský bitevní vrtulník určený k boji proti tankům a obrněným vozidlům. Vznikl během 80. let 20. století z typu Mi-24. Jeho vývoj inicioval vývoj AH-64 Apache, jehož má být Mi-28 protiváhou. Mi-28 je úzce specializován pro boj s obrněnými vozidly a tanky a neobsahuje již prostory pro náklad jako Mi-24. Při konstrukci se počítalo s možností snadného leteckého transportu a sestavení v místě nasazení. Maximální rychlost vpřed činí asi 300 km/hod, rychlost do boku a vzad asi 100 km/hod. Rychlost otáčení kolem vertikální osy v Hover modu (nehybné zavěšení ve vzduchu) se pohybuje kolem 45°/sec. Vrtulník je schopen dělat i looping – přemet. První prototyp stroje vzlétl 10. listopadu 1982. Vývoj vrtulníku dále pokračoval a sériově se začal vyrábět od roku 1987. Postupně docházelo k modernizacím, které využívaly technického a technologického pokroku. V létě roku 1996 byl vyroben prototyp verze Mi-28N, který je určen k boji i v noci. Vrtulník je vybaven nejmodernějšími kanóny, bombami a řízenými střelami a je opatřen moderní protipancéřovou ochranou.

Dne 23. ledna 2008 bylo oznámeno, že firma Rosvertol zahájila v jižním Rusku velkosériovou výrobu vrtulníku Mi-28N Night Hunter.

Posádka 2 muži
Délka trupu 16,85 m
Výška 4,81 m
Rozpětí křídla 4,87 m
Průměr hlavního rotoru 17,2 m
Průměr vyrovnávacího rotoru 3,84 m
Prázdná hmotnost 7890 kg
Standardní vzletová hmotnost 10 400 kg
Max. vzletová hmotost asi 11 500 kg
Max. hmotnost výzbroje asi 3700 kg
Max. rychlost 282 km/hod
Cestovní rychlost kolem 250 km/hod
Statický dostup 3450 m
Dynamický dostup 5750 m
Dolet 430 km
Motory 2xTV3-117VMA
Max. provozní násobky +3g/-0,5g Výzbroj – 30mm kanón 2A42 ,řízené střely proti
podzemním cílum, neřízené střely proti podzemním cílum,1:100 kg bomba