Drahý strýčku Hitlere

Více než kterékoli jiné historické dokumenty jsou to právě osobní dopisy psané lidmi “jejich” diktátorovi, jež nabízejí nejintimnější pohled na dějiny Třetí říše. Nedávno byl nalezen poklad obsahující na sto tisíc takových dopisů. Byl ukryt v jednom moskevském archivu a dopisy psané Vůdci tak zůstaly zapomenuty dlouhých šedesát let.

Do Moskvy je ze soukromých prostor Hitlerova kancléřství přivezla v roce 1945 tzv. trofejní komise a od té doby ležely bez povšimnutí ve sklepení budovy archivu. Necenzurovaný obsah těchto dopisů odhaluje skutečné pocity lidí v období nacismu: jedná se osobní zpověď jejich pisatelů, v níž zvěčnili své naděje, touhy, obavy, v níž slibovali lásku a věrnost Vůdci, blahopřáli mu k jeho narozeninám, v níž se k němu obraceli s prosbami, ale i s protesty.

Tyto dopisy odrážejí jako seismograf změnu nálad v nacistickém Německu a poskytují obraz německého ducha v období od roku 1933 do roku 1945.
Part 1.
http://www.youtube.com/watch?v=z_6pcIIjMOM&feature=related
Part 2.
http://www.youtube.com/watch?v=K3LkwK7c07g&feature=related
Part 3.
http://www.youtube.com/watch?v=os_n2wYYY2Q&feature=related
Part 4.
http://www.youtube.com/watch?v=TKB8H8xjrlE&feature=related

Napsat komentář