Útoky pomocí EFP

Útok na vozidlo v koloně pomocí EFP(Explosively Formed Penetrator = výbuchem tvarovaný projektil).
Jedná se o speciální typ kumulativní nálože určený k účinnému pronikání pancířem. Jednotlivé EFP zůstávají neporušené a proto schopné proniknout pancířem i při zásahu z velké vzdálenosti. Části pancíře se po zásahu rozdrolí do prostoru vozidla a spolu se střepinami EFP ničí posádku a vnitřní vybavení.
Využití EFP v IED.
Zařízení je zpravidla válcové, vyrobené z běžně dostupných kovových trubek, na předním konci uzavřené konkávní měděnou či ocelovou miskou. Výbušnina je uložena za touto miskou a vyplňuje trubku. Při detonaci vytvoří miska střelu o rychlosti přesahující 1 km/s (v závislosti na tvaru a na použité výbušnině).

Jelikož po výbuchu se vytvoří měděný projektil (vysoce tvárný, přesto stále v pevném skupenství), jsou tyto nálože velice nebezpečné i pro pancéřovaná vozidla.

Nejčastěji bývají umísťována podél silnice na bezpečnostních bariérách, v úrovni oken, na místech, kde vozidla musí zpomalit, jako jsou křižovatky a odbočky. To dává obsluze větší prostor pro výběr vhodného okamžiku pro odpálení nálože.

[zdroj textu: wikipedia.org]

Napsat komentář