Otec všech bomb- nejsilnější konvenční zbraň na světě

Otec všech bomb (rusky: Отец всех бомб, anglicky: Father of All Bombs) je název ruské termobarické pumy, která je podle dostupných zdrojů čtyřikrát účinnější než podobná americká zbraň GBU-43 MOAB. Zároveň se jedná o dosud nejsilnější nejaderný výbušný systém na Zemi.

Zbraň byla úspěšně otestována 11. září 2007, poté co byla vypuštěna z bombardéru Tupolev Tu-160 a po pádu s využitím padákového systému explodovala několik metrů nad povrchem země.[2]

Síla výbuchu odpovídala ekvivalentu 44 tun TNT při použití 7,8 tuny nové vysoce explozivní výbušniny a s použitím nanotechnologií. Dosud největší americká puma GBU-43 MOAB má sílu odpovídající 11 t TNT při použití 8 t vysoce explozivních výbušnin. Okruh účinnosti ruského zbraňového systému je údajně 300 m což je asi dvakrát více než v případě pumy MOAB, ale srovnatelný např. s BLU-82B/C-130.

Termobarická zbraň nebo Termobarická puma či Termobarická munice (v češtině označovaná také přívlastky palivo-vzduchová, palivo-vzdušná, objemově detonující, aerosolová nebo vakuová; v angličtině známá jako Thermobaric weapon, high-impulse thermobaric weapons (HITs), fuel-air explosives (FAE nebo FAX) či fuel-air munitions, heat and pressure weapons nebo vacuum bombs) je explozivní zbraň pracující na principu výbuchu aerosolového oblaku paliva smíšeného se vzduchem a následného vytvoření mohutné tlakové vlny.

Myšlenka těchto zbraní vychází z faktu, že měrná energie (J/kg) běžných výbušnin je řádově menší, než energie uhlovodíkových paliv.

Výbušnou látku termobarických zbraní tvoří palivová explozivní hmota o hmotnosti od několika desítek kg až po několik tun u největších pum. Doplněk tvoří dvě oddělené konvenční nálože.

První nálož v předem určené výšce nebo určeném okamžiku rozptýlí palivo do vzduchu. Vzniklý oblak smísený se vzduchem se obvykle dostane do kontaktu s cílem, proti němuž je zbraň použita. S odstupem několika sekund následuje výbuch druhé nálože, který tuto směs zapálí. Následuje exploze, kterou doprovází velmi silná tlaková vlna. Ničivý účinek takové vlny a za ní následujícího podtlaku převyšuje účinnost běžných konvenčních výbušnin.

[zdroj textu: Wikipedia.org]