GIS – Italská vojenská speciální jednotka

GIS (Gruppo di Intervento Speciale) – Speciální intervenční skupina

GIS je italská protiteroristická vojenská policie, která byla založena v roce 1978.
Jednotka spadá pod velení ministerstav obrany, a plní úkoly v zájmuveřejné bezpečnosti a armády.
Jejími hlavními úkoly jsou: boj proti terorismu, boj proti zločinu,únosy, ochrana a střežení významných osob, záchrana rukojmích.