Přestřelka v Waterpur Valley, Afghánistán

Americká četa při přestřelce v Kataru Kala, v provincii Kunar v Afghánistánu s anti-afghánskými silami. Četa směřovala svou palbu směrem k horám, kde byl požar. Helikoptera je následně vyzvednula.

http://www.youtube.com/watch?v=yajq24GyZY8&feature=fvwrel