Jomkipurská válka

Jomkipurská válka byla pátá arabsko-izraelská válka, která propukla 6. října 1973 ve 14:00, když koalice Egypta a Sýrie zahájila o nejvýznamnějším židovském svátku Jom kipur překvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na Golanských výšinách. Arabský útok byl nečekaný. Většina Izraelců se postila v synagogách, měli vypnuté televizory, rozhlasové přijímače (na Jom kipur se nevysílá), tudíž informace se šířily pomalu. Arabský útok byl skvěle připravený, jednotky výborně vycvičenéa hned zpočátku Izrael ztratil značnou část bojových letadel díky raketovým systémům SAM získaného z tehdejšího SSSR. Následovaly mohutné útoky, včetně obojživelné operace, kterou vojenští odborníci označují za nejlépe naplánovanou a provedenou od vylodění v Normandii. Za následek bylo zničení Bar Levovy linie (systém opevnění na pobřeží Suezského průplavu) a mohutné lidské i materiální ztráty. Izrael zvažoval i nukleární útok, který naštěstí nebyl potřeba. Izraelské síly podpořené americkými dodávkami materiálu zahájily protiútojk a získali zpět Golanské výšiny. Izrael zahájil generální ofenzívu, která byla usnadněna hrubou chybou arabských velitelů, kteří si troufli zaútočit mimo prostor dostatečně chráněný raketovím deštníkem a byli silami letectva a tankových vojsk Izraele zmasakrováni. Palba ustala 27. října v 13:00. Výsledek byl taktické vítěztví Izraele a zastavení bojů dle Ženevské konvence.

[Zdroj: Wikipedie]