Dobití Tubruqu

Dobití Tubruqu 21. června 1942 jednotkami OSY. Tobruk byl bráněn
britskými, jihoafrickými a indskými vojáky. Zhruba 30 000 z nich bylo zajato.S nimi
bylo taktéž uzmuto zhruba 2000 vozidel, 2000 tun pohonných hmot a 5000 tun potravin.
Generál Marshall Rommel odmítnul rozkaz zabít tyto zajatce.