Německá SEK

Čtyři záběry z akcí SEK ( Spezialeinsatzkommando ) – německá zásahovka.