browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: zajatci

Přestřelka ve městě Homs

Video zachycuje budovu, ve které se nacházelo velitelství a v suterénu bylo drženo 15 vojáku osvobozenecké armády. Celou budovu hlídalo 60 vojáku Assadovy armády. Po útoku vojáků osvobozenecké armády byli Assadovy vojáci poraženi a všech 15 zajatých vojáků bylo osvobozeno. Video bylo pořízeno 26.02.2012

Categories: Asie, Sýrie | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Bitva o Misurátu 25.04.2011

http://www.youtube.com/watch?v=uSe7x4SquLI

Categories: Afrika, Libye | Tags: , , , , , | Leave a comment