browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Válka ve Vietnamu

Posted by on 6.3.2012

Kompilace z války ve Vietnamu. První část videa je převážně nebojová a v druhé jsou vidět záběry bombardování atd.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.